Jul 18, 2011

Laevameister Anti

Laevavalmistamist juhendab Anti Kreem, kes samuti meie laeva ehitamisest oma veebilehte peab.

Shipbuilding is overseen by Anti Kreem, who also has a website about our ship.

No comments:

Post a Comment