May 28, 2012

Meeskonna hierarhia / Establishing crew hierarchy

Paralleelselt laeva valmimisega käib ka meeskonna komplekteerimine. Priit ja laevakoer Notsu üritasid välja selgitada, kes on kõvem meeskonnas - vabamaadlusega.

As the ship is being made, also the crew is being assembled. Priit and shipdog Notsu tried to establish who is the better man - by wrestling.

Laevakere sisetööd / Building the insides

Kere on peaaegu valmis, nüüd on vaja kinnitada laevakaared, panna paika sõudepingid, aeruaugud ja muu säärane. Lisaks tavalistele muinashulludele oli seekord abiks ka rahvalaulik Ott.

The hull is almost ready, now we need to attach the arcs, place the rowers benches and such. In addition to the regular builders, folksinger Ott helped also.


May 23, 2012

Kaarešabloonid väljas / Arcpatterns are out

Kereplangutus on peaaegu valmis ja nüüd sai kaarešabloonid on välja tõstetud. Ja laev tundub tohutu!

Planking is almost ready and now we could take out the arcpatterns. And the ship feels huge!


May 22, 2012

Uus laevakoer / New shipdog

Karm talv jäi meie vanale ja väärikale laevakoerale Kaarole viimaseks. Puhaku ta rahus ja ega ta väga laevakoer olla ei tahtnudki. Aeg aga läheb omasoodu ja uus põlvkond kasvab peale. Laevakoer Notsu armastab hirmsasti vett, kala ja kõike muud veega seonduvat, peaaegu sama palju kui ta armastab tegeleda sigadustega.

Rough winter was last for our old and honourable shipdog Kaaro. May he rest in peace and to be honest, he didn't want to be a shipdog all that much. Time goes by and new gerenation takes its place. Shipdog Notsu loves water, fish and everything else related to water, almost as much he loves causing trouble.


May 21, 2012

Kui sind poleks siin, siis oleks laev juba valmis / If you weren't here the ship would be done already

Järjekordne nädalavahetus möödus hoogsas laevaehituses. Viimane planguring tuleb hästi sobitada, kuna jääb laeva pardaääreks. Samuti tulevad viimasesse planku aeruaugud. Lisaks tavapärasele Austrvegri esindusele olid abiks ka Eero ja Vares.

Mis puutub postituse pealkirja, siis agaralt käisid käed aga veel agaramalt käisid meestel lõuad ja kohalik pärimusfolkloor sai juurde pika ja värvika peatüki:)

Another weekend was spent building the ship. The last plank must be fitted carefully, as it will form the topside of the ship. Also the oarholes will be made into it. In addition to regular Austrvegr crew Eero and Vares were helping also.

About the headline, men were busy working, but even busier talking and local folklore was made up on the spot and got a new and colorful addition:)

Rohkem pilte siin / More photos here


May 13, 2012

Viimased planguringid / Last few planks

Peale pikka talvevaheaega käib töö laevakojas jälle tuttavas rütmis. See nädalavahetus sai jälle tolmutada laevaplankude kallal, mõõta-lõigata-kiruda-uuesti-mõõta ja muidugi taaskord osaleda kurikuulsas kohalikus rahvusspordialas - pasujooksus.

Jah ja jälle ei olnud fotokat kaasas... Aga Antil oli!

After a long winter break work in shiphouse is again in familiar rhytm. This weekend we dusted ourselves by grindind the shipplanks, measure-cut-curse-measure-again and ofcourse participate in our local national sport - the infamous pasu-run.


And again no camera... but Anti had one!


Laevaehitjate read on veidi täienenud, meiega on liitunud huviline Tõnu. Our ranks have swollen a bit, Tõnu joined us.


May 6, 2012

Teeme Ära ... viimased ettevalmistused / Lets do it

Sel nädalavahetusel sai kõvasti vehitud Teeme Ära talgutel. Muinashullud kogunevad ikka Kiruvere Muinaslaagris, kus mujal.
Peale talgutel rabamist kogunesid Kõige Hullemad Muinashullud (tm) mõnikord ka Austrvegr Seltsi nime all tuntud viikinglaeva juurde ja viimistlesid sügisel tegemata jäänud töid. Suur osa päevast kulus puuduolevate neetide tagumisele. Ja nii kaikus põlismets jällegi tuttavast haamrikolinast...

This weekend a lot of work was done with the "Lets do it" initative. History fanatics gather as usual in Kiruvere Muinaslaager .
After working there, the Craziest of the fanatics also known as Austrvegr Society came to the viking ship and finished some work with the planks we added late in autumn. Most of the day was spent hammering the missing rivets. And again the ancient forests around us were echoing from the sound of hammers hitting metal...