May 23, 2012

Kaarešabloonid väljas / Arcpatterns are out

Kereplangutus on peaaegu valmis ja nüüd sai kaarešabloonid on välja tõstetud. Ja laev tundub tohutu!

Planking is almost ready and now we could take out the arcpatterns. And the ship feels huge!


No comments:

Post a Comment