Jun 29, 2013

Laevasilla ehitus ja laevasõit 29. juunil / Building of the shipdock and sailing on the 29th of June

 Laevasild alguses / Shipdock at the beginningSiis läksime "Äge" juurde laevasõiduks / Then we went to "Äge"


Kolm põlvkonda Mägasid / Three generations of Mägas Otsustasime sõita otse läbi kõrkjate / We decided to cut right trhough the reeds

 Ja jäime korraks kenasti kinni / And got ourselves nicely stuck for a moment
Pärast toimus Priidu ruhekool / Later there was Priits ruheschool
Jun 8, 2013

Laevatalgud 8. juunil / Shipwork day on the 8th of June

Seekord olid kohal vaid parimatest parimad ehk siis Austrvegr. / This time only the best of the best were there - meaning Austrvegr.

 Alustasime laevakoja jäänuste likvideerimisest / We started by cleaning up the rmains of the boathouse

 Tünnid on head asjad, peaaegu sama head kui need asjad, mida tünnides hoitakse / Barrels are good, almost as good as the thing you can keep in them
 Siis töötasime laeva kallal / Then we worked on the ship
Aastal 793 ründasid skandinaavia viikingid Lindisfarne kloostrit Inglismaal. Seda sündmust on peetud kokkuleppeliseks viikingaja "ametlikuks" alguseks Lääne-Euroopas. Üks arvatav  kuupäev sellele sündmusele on 8. juuni.
/
On the year 793 the norse vikings sacked Lindisfarne monastery. This event has been agreed as the "official" beginning of Viking Age in Western Europe. One of the suggested dates for the attack is 8th of June.Hiljem otsustas Priit ruhega eskimopööret katsetada / Later Priit decided to try to make an eskimoturn in one of the ruhes. Lõpuks sai ta kolmveerand pööret tehtud / In the end he got three-quarters of the turn made


Jun 1, 2013

1. juuni purjetus / Sailing on 1st of June

Käisime 1. juunil jälle "Ägega" sõitmas. Plaanime sel aastal kindlasti merele jõuda, nii kulub iga harjutus marjaks ära / We went to sail with "Äge" on 1st of June. As we plan to take her to sea this year, every exercise is good.
 Vahepeatus/Piknik Nõiasaare juures / Stop-picnic at the Witches Island

Tugeva ja ühest suunast puhuva tuule tõttu tuli tihti sõuda / The wind was strong and always from one direction, so we had to row quite much
.


 Priit ja Vares võtsid vahepeal mõõtu ruherallis / In the meantime Priit and Vares competed in ruherally


 Täd'Eero osales ka aga tema tuli diskvalifitseerida, kuna tal puudus ruhe / Täd'Eero also participated, but had to be disqualified because he was missing a ruhe.

 Laevameeste vanasõna: "Kui aerutajad puhkavad, rassib Vares sootidel" (Vanamõisa 19. sajand) / As sailors saying goes: "When rowers rest, the Crow works the rigging"

Kui tuul oli soodus, nauditi ilusat ilma ja mõnusat olemist / When the wind was right, everybody enjoyed the nice weather and good company