Oct 30, 2011

Laev talvekorterisse / Ship in winterquartersSelleks aastaks lõpetasime laeva plangutusega. Peal on kaheksa rida laudu, puudu veel kaks. Talvel tegelema materjalikogumise ja ettevalmistustega uue aasta hooajaks.

We have finished with the planking for this year. Ship now has eight rows on planks, still missing two. During the winter we will gather additional material and prepare for the coming season next year.

Oct 6, 2011

Kuues lauaring / Six rows of planks in place

Laevaehitaja moto: Ei ole probleemi mida ei saa lahendada pitskruviga. Kui probleemi ei saa lahendada pitskruviga, siis tuleb pitskruve lisada, kuni probleemi saab lahendada pitskruviga.

Shipbuilders creed: There isn't a problem that cannot be solved with a cramp. If the problem cannot be solved with a cramp add cramps, until the problem can be solved with a cramp.


Aug 29, 2011

Laevakoer Kaaro / Boatdog Kaaro


Tegelikult Kaarole vesi üldse ei meeldi ja laevaga veepeale ta sõitma minna ka ei kavatse. Aga kuna tema koduõues viikinglaeva ehitatakse, siis peab ta olema laevakoer. Noblesse oblige

To be fair Kaaro doesn't like water at all and he will never go for a boatride. But since the viking ship is being built at his home, he must be a boatdog. Noblesse oblige

Aug 27, 2011

Kolmas planguring / Third row of planks

Tasapisi lisame planke, hetkel sai peale kolmas plangurida. Viikinglaeva plangud on kinnitatud üksteise külge sepisneetidega. Muinasajal pandi neete isegi kuni 30 cm vahedega. Tänapäeva ohutusnormid aga nõuavad, et laevaneedid oleksid maksimaalselt 11 cm vahedega. See aga tähendab palju-palju-palju neetimist.

Slowly we're getting the ships sides up, right now we just finished the third row of planks. Viking ships were built by riveting planks to eachother. In ancient times the boats had rivets up to 30 cm apart. Nowadays Northern boatbuilding and safety standards require the rivets to be no more than 11 cm apart. That means lots and lots and lots of riveting.


Viikinglaeva plangud keerduvad täävide juures üsna kõrgele, mistõttu on lihtne ajada tääve väga kõrgeks. Laeva keskel aga on plangud peaaegu horisontaalsed, moodustades laevale laia "kõhu".

The planks of a viking ship twist very high near the fore and aft, therefore it is easy to raise the ends of the ship very high. In the middle of the ship the planks are almost horizontal, making a wide "belly".


Kolmanda planguringi valmimist valvab laevakoer Kaaro.

Third plankrow is being closely guarded by our boatdog Kaaro.

Aug 8, 2011

Pasujooks / Pasu run
Kuuma auruga pehmenenud lauad tuleb kibekiiresti laeva külge kinnitada, enne kui välisõhk lauad uuesti maha jahutab. Kuum laud võtab vajaliku kuju ja nii ei jää puitu pingeid. Aega on loetud sekundid ja tegutseda tuleb kärmelt...

When the steam has softened the planks in pasu they must be quickly attached to the hull before they cool off again. A hot plank can be twisted and curved without leaving any stress or tear in the wood. All must be done within seconds...
Aug 1, 2011

Pasu


Pasu ehk aurutuskast on laevaehituse juures asendamatu töövahend. Kuumaksköetud veeaur täidab kasti, kuhu asetatakse lauad. Kuum aur pehmendab laudu nii, et neid on võimalik kaarekujude järgi painutada. Et igal asjal peab olema sobiv nimi, on pildil on härraksed Pasü (Puust Aurusurveüksus) ja Magü (Metallist Aurugeneraatoriüksus) :)

Pasu is the name for the steambox and it is vital for shipbuidling. Hot water vapor fills the box where shipplanks are placed. Hot steam softens the planks, so they can be moulded against the ships hull. All things must havenames, so allow me to introduce mister PASU (Puust Aurusurveüksus - Wooden Steampressure Unit) and MAGU (Metallist Aurugeneraatoriüksus - Metal Steam Generation Unit) :)

Viikingajal kuumutati laudu lõkke kohal, olles neid eelnevalt lasknud aastaid vees liguneda. Tänapäevalgi leiab traditsioonilise ehitusviisi järgi jõgedesse ja järvedesse uputatud puitu, mis traditsiooni katkemise tõttu on jäänud unustusse.

In Viking Age the boards were softened by holding them on a fire after the wood had been soaked in water for years. In modern times we still find planks and timber in lakes and rivers, sunk there for building and forgotten as times changed.

Jul 30, 2011

Kiilu tahumine / Making the keelKaarešabloonide järgi saab nüüd tammisesse kiilu sisse tahuda esimese laua jaoks tapi. Nii moodustub viikinglaeva põhi. Palju on vaja mõõta ja veel rohkem käsitsi tahuda. Töö käis põhiliselt peitli ja puuhaamriga.

After the arc patterns are attached, we can cut the place for the first plank. Into this indent the first row of planks will be fitted and ships hull will form. This indent will be done into the oak keel by hammer and chisel.


Jul 25, 2011

Laev edeneb / Ships progress


Kasutame rekonstruktsiooni täpse kuju saavutamiseks vineerist kaarešabloone. Päris kaared tulevad tammepuust ja nagu muistegi asetatakse need laeva alles pärast küljelaudu. Šabloonid ja pardajoont imiteeriv liist annavad aimu laeva umbkaudsest suurusest.

We use arc patterns to achieve the exact shape of the replica. Real arcs will be made from oak and will be fitted after the planks are done. With the patterns in place, the overall size of the ship can be assessed.