Oct 6, 2011

Kuues lauaring / Six rows of planks in place

Laevaehitaja moto: Ei ole probleemi mida ei saa lahendada pitskruviga. Kui probleemi ei saa lahendada pitskruviga, siis tuleb pitskruve lisada, kuni probleemi saab lahendada pitskruviga.

Shipbuilders creed: There isn't a problem that cannot be solved with a cramp. If the problem cannot be solved with a cramp add cramps, until the problem can be solved with a cramp.


No comments:

Post a Comment