Jun 29, 2011

Projekt / Project
Laevaprojekti lühikirjeldus ja info.

Projekti kaasrahastatakse Leader programmist. Projekt esitati hindamiseks kohalikule tegevusgrupile - Järva Arengu Partnerid 29. jaanuaril 2011.

Projekti alguseks oli planeeritud 15. aprill 2011, mil alustasime materjalide hanke ja laeva projekteerimisega. Aktiivsemalt alustati projekti tegevustega (sh.abikõlbulike kulude tegemisega) 2011. aasta juunis, peale toetusrahastuse kinnitusotsuse saamist PRIA-lt. Seoses sellega nihkub eeldatavalt ka projekti lõppkuupäev planeeritud sama aasta septembri kuust hilisemaks.

Projekti otsesed eesmärgid:

  • Koostada laeva ehitusprojekt
  • Projekti elluviimiseks rajada ajutine laevaehituskoda (projekti lõppedes see likvideeritakse)
  • Ehitada viikingilaev – rekonstruktsioon Rootsist leitud viikingilaevast “Fotevik”
  • Tutvustada viikingilaeva rekonstruktsiooni valmimist interneti vahendusel (blogi-päevaraamat).
  • Soetada haagis, millega saaks laeva transportida “talvekorterisse” ning vajadusel teistele veekogudele/sündmustele.
  • Luua eeldused piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks ning mitmekesisemate vaba-aja veetmise võimaluste ja turismipakettide pakkumiseks Paunküla veehoidlal.
  • Luua eeldused vastavatemaatiliste õpitubade korraldamiseks.
  • Omandada teadmised pärandpaadi ehitamisest.

Projekti kogumaksumus on 33 028.- €, sealhulgas Leader toetus 29 724.- € ja omaosalus 3 304.- €

Projektijuht on Toomas Mägi. Projekti elluviimisel on aktiivsed osalised kõik Austrvegr Seltsi liikmed, samuti kaasatakse vabatahtlikuid teistest Eesti ja Läti taaskehastamis-klubidest.

Projekti peamise tegevuse – viikingilaeva ehitamist juhendab vastava hinnapäringu peale parima pakkumuse teinud MTÜ Eesti Viikingid.

____________________________

Our viking ship is being funded by LEADER and its local representative Järvamaa Arengupartnerid (JAP). Project overall cost is 33 028.- €, from that Leader support 29 724.- € and our own input 3 304.- €,

Project is being lead by Toomas Mägi. All members of the Austrvegr Society are active in the process, as well as volunteers from other Estonian and Latvian re-enactment clubs.

Projects main goal – building of the viking ship - is being coordinated by MTÜ Eesti Viikingid.

Jun 15, 2011

Plaanid / Plans

Meie laeva eeskujuks on Rootsist Fotevikenist 1980ndate alguses leitud laevavrakk, mida nimetatakse Fotevik I.

Laev oli arvatavasti nn. ledungsskepp - mitmeotstarbeline (sõja)laev, mis oli üle 10 meetri pikk ja 2,4 meetrit lai viie aerupaariga laev. Ledung oli viikingaja lõpul Skandinaavia kuningate kehtestatud maakaitsekohustus, mis sundis iga maakonda ehitama ja mehitama kindla arvu laevu. Rahuajal teenisid enamus ledunglaevu kaubaveo- ja kalastuslaevadena, kuid pidid kuninga kutsel kogunema relvastatud meeskonnaga rannakaitseks ja vajadusel ka sõjakäiguks võõrsile.

Rohkem informatsiooni leiab SIIT


Our viking ship will be a replica of Fotevik I, a swedish viking ship found near Foteviken in the 1980s. It was a relatively small ship, 10 m long and 2,4 m wide, probably a ledung-ship. Ledung was the Scandinavian military draft, that required all counties subject to the king to build and man a number of ships for defence and warfare.
During peacetime most of these ships served civilian purposes and were called to join the kings own professional fleet in the times of war.


More information about Fotevik I can be found HERE

Jun 13, 2011

Alguses ...Alguses ei olnud sõna, vaid hoopis tamm.

Tamm oli kasvanud kaua, näinud kuidas inimsipelgad, kes ta nooruses peaaegu ära tallasid, jäid aina väiksemaks ja pisemaks, kuni üsna tillukestena tema tüve ümber askeldasid, ehitasid ja madistasid. Tammest inimesed ei hoolinud. Mõnikord tundis tamm, et ta on inimmutukatel lausa ees, näiteks siis kui nad tema kõrvale maja ehitasid. Tamm teadis ise hästi, mis temas oli. Ta teadis tõrust saati, et tema on eriline puu ja tal on midagi inimestele anda. Tamm püüdis inimestega rääkida ja seletada, kuid inimesed ei kuulanud teda.

Mõtlikult sahistas tamm oma oksi. Neid inimesi tamm ei mõistnud, nad siblisid ja sagisid, käratsesid ja märatsesid, kasvasid ja surid nii kiiresti, et tamm ei pööranud varsti neile enam üldse tähelepanu. Ja tammel oli veidi kurb, sest tamm ju teadis väga hästi mis temas oli.

Ja nii sai pikka aega tamm kasvada rahus, inimmutukad teda ei seganud ja nii kasvas tamm pikaks ja laiaks.

Kuni ühel päeval tulid tamme juurde hoopis teistmoodi ja kummalised inimesed. Need käisid ümber tamme ja vaatasid ning uurisid teda. Ja siis tulid temaga rääkima ja paluma, ronisid lausa tammele kõrva juurde okste vahele. Neil on teda vaja, rääkisid inimesed. Nad teavad, mis tammes peitub, seletasid inimesed. Kas tamm annaks neile üle selle, mida ta nii kaua on endas kandnud, palusid inimesed.Ja tamm nõustus. Temast saagu laev.