Aug 1, 2011

Pasu


Pasu ehk aurutuskast on laevaehituse juures asendamatu töövahend. Kuumaksköetud veeaur täidab kasti, kuhu asetatakse lauad. Kuum aur pehmendab laudu nii, et neid on võimalik kaarekujude järgi painutada. Et igal asjal peab olema sobiv nimi, on pildil on härraksed Pasü (Puust Aurusurveüksus) ja Magü (Metallist Aurugeneraatoriüksus) :)

Pasu is the name for the steambox and it is vital for shipbuidling. Hot water vapor fills the box where shipplanks are placed. Hot steam softens the planks, so they can be moulded against the ships hull. All things must havenames, so allow me to introduce mister PASU (Puust Aurusurveüksus - Wooden Steampressure Unit) and MAGU (Metallist Aurugeneraatoriüksus - Metal Steam Generation Unit) :)

Viikingajal kuumutati laudu lõkke kohal, olles neid eelnevalt lasknud aastaid vees liguneda. Tänapäevalgi leiab traditsioonilise ehitusviisi järgi jõgedesse ja järvedesse uputatud puitu, mis traditsiooni katkemise tõttu on jäänud unustusse.

In Viking Age the boards were softened by holding them on a fire after the wood had been soaked in water for years. In modern times we still find planks and timber in lakes and rivers, sunk there for building and forgotten as times changed.

No comments:

Post a Comment