May 28, 2012

Meeskonna hierarhia / Establishing crew hierarchy

Paralleelselt laeva valmimisega käib ka meeskonna komplekteerimine. Priit ja laevakoer Notsu üritasid välja selgitada, kes on kõvem meeskonnas - vabamaadlusega.

As the ship is being made, also the crew is being assembled. Priit and shipdog Notsu tried to establish who is the better man - by wrestling.

No comments:

Post a Comment