Apr 20, 2013

Tõrvasime laeva / Tarring the ship

Aeg on niikaugel, et "Äge" sai just selga oma selle hooaja esimese tõrvakihi. Tõrvasime laeva seest ja väljast, samuti said tõrvakihi ka aerud, mast ja raa, põrandaplangud ja istepingid. Hakkab looma...

"Äge" got her first tarring this season. We covered the ship from inside and out, as well as tarring the oars, mast and benches. Its getting there ...

 Äge talvekorter hoidis laeva väga heas korras / Äges winter quarters kept the ship in very good order
 Tõrvaõli vajas soojendamist / The tar-oil needed some heating first
 Vaade ahtrisse / View to the aft
 Vaade vööri / View to the fore
 Vaade Mägale vööris / View to Mäga in fore
Terve laev tõrvatud! / The whole ship is tarred!

No comments:

Post a Comment