Oct 4, 2013

Viikingite jäljed Kanadas / Traces of Vikings in Canada


Paljude Põhja-Ameerika põlisrahvaste leidude hoolikam uurimine on avastanud jälgi skandinaavia meresõitjatest. Kedratud lõngajupid, puit- ja kiviesemed ning rauajäljed leiukohtades ei sobi tollaste põlisrahvaste arheoloogiaga, vaid tõendavad skandinaavia päritolu eurooplaste kohalolu sajandeid enne Kolumbust.
Kohalikud põlisrahvad ei kasutanud kedratud tekstiili, terituskive ega raudnaelaaukudega puitesemeid, kuid ometi leidub selliseid esemeid Kanada arheoloogilises materjalis üllatavalt palju.

Artikkel National Geographicus

A closer examination of many archaeological finds from North American natives show evidence of skandinavian explorers. Woven yarn, wood- and stone objects and traces of iron in finds doesn't fit with the native cultures, but isntead testify the precense of scandinavian europeans centuries before Columbus.
Local cultures did not use yarn, whetstones nor wooden materials with nailholes, but still these are found in many sites in Canada.

Article in National Geographic

No comments:

Post a Comment