Nov 4, 2013

Idamaine siid viikingimatustes / Oriental silk in viking burials


Artikkel idamaisest siidist viikingi matusepanustena. Tähtsad veeteed ja kaubalaevandus andsid skandinaavlastele võimaluse hankida siidi Bütsantsist, Pärsiast ja võibolla isegi Hiinast. Peamiseks kaubateeks olid Venemaa jõed ja Baltikum (kaubatee mida viikingid nimetasid Austrvegr - väike vihje).


An article about the oriental silk found in viking burials. Important waterways and naval trade allowed the scandinavians to have silk from Byzantium, Persia and perhaps even China. The article suggest the main route was through Russian rivers and the Baltic Sea (something the vikings referred to as Austrvegr - hint-hint)

No comments:

Post a Comment