Jun 12, 2012

Meeskond täieneb / Crew is expanding

Neediasjanduse nooreminspektor laevakass Murka inspekteerib laevakeret, enne kui töö saab jätkuda. / Junior Rivetinspector Shipcat Murka is inspecting the hull, before we could continue our work

Tööga rahule jäänud, võttis Murka sisse oma tavapärase koha laevakoja katuse all, kust avaneb hea ülevaade / Satisfied with the work, Murka took his usual spot under the shiphouse roof, where he has a good overview.
Põhjus, miks Murkale meeldib olla töötavast lihtrahvast veidi kõrgemal - tuntud ka kui laevakoer Notsu / Reason why Murka likes to be higher than the working masses - also known as shipdog Notsu

No comments:

Post a Comment