Jun 10, 2012

"Pilu ei ole!" / "There is no slit!"

Nädalavahetuse laevaehituses oli mitmeid meeleolukaid folkloorimomente, mis momentaalselt kinnistusid kohalikku rahvapärimusse. Tegelesime aerulaudade ja raiserite paikakinnitamisega ning kaarte väljatahumisega.

Laevaehitaja loogika.
Veeta mitu pingelist kuud laevakeret võimalikult vettpidavaks ja tihedaks tehes. Veeta veel mitu pingelist ja toimekat päeva viimaseidki auke ja pragusid tihtides, puuduvaid neete tagudes ja laevakeret viimistledes. Puhastada laev seest hoolikalt ära.
Siis imetleda oma kätetööd, võtta 20mm läbimõõduga puur ja lasta laevakerest läbi paarkümmend auku, täites laeva seest puusodiga.
Taas imetleda oma kätetööd ja siis uuesti asuda laevakeret puhastama, tihtima, määrima ja muidu veekindlaks muutma.

Raiserid ehk floorid on siis jämedad klotsid, mis laeva keskel moodustavad kaarte põhjad. Raiserid kinnitatakse kere külge tammiste naaglitega, mille jaoks oligi vaja laev auklikuks lasta. Naagli otsa kinnitamiseks oli neisse vaja saagida pilu ja lüüa sinna tammised kiilud. Lihtne aga väga tõhus kinnitusviis. Aerulauad on parda keskele laevaparda siseküljele kinnitatavad lisalauad, mis muudavad parda aeruaukude kohalt vastupidavamaks. Meie kasutasime kahte pikka tammelauda.Weekends shipbuidling had many interesting moments, that immediately attached themselves to local folklore. We were dealing with oarboards and raisers as well as making the arcs.

Shipbuilders logic.
Spend several months making the ships hull as watertight as possible. Spend several more days plugging every hole and missing rivet, to make sure there are absolutely no holes in the hull.
Clean the ship thoroughly.
Admire your handywork, then take 20mm drill and make two dozen holes through the ships hull, filling the entire ship with debries and dust. 
Again admire your handywork and start cleaning, plugging and making the hull watertight again.


Raisers or floors are those sturdy blocks, that form the bottom of the arcs in the middle of the ship. Raisers are attached with oaken nagels or plugs, for which we had to make the holes. To fix the plugs ends, we sawed slits and put oaken wedges. Simple but very effective method. 
Oarboards are added to the inside of the topmost boards of the hull, where they support the oarholes. We used two long oakplanks.

Põnevat momenti jäädvustas tundmatu paparatso / The moment was also photographed by unknown paparazzi

No comments:

Post a Comment