Jul 16, 2013

Laul laevast / Song about the ship

Tahusin see laeva tammepuusta
Liitsin luitest see lootsiku
Puhusin ma paadi lauapuudest
Tõmbasin kiilu tüvepuusta

Uskusin see uisu uutest köitest
Tõrvasin ma tugeva see toreda
Vestsin see vene vete pääle
Laulsin see laeva lainetele

Käilakuju kaela otsa
Tüüriaeru saba otsa
Masti kõrge männipuusta
Purje peale tal punase

Kilbid kõrged parda pääle
Odad püsti otsa pääle
Taprid taha tüüri juure
Mõegad hästi meeste juure

Laev läks lainetele lendama
Vene vetele kondama
Lootsik loodeile liuglema
Uisku uhkelt vallama

Laev aga küsis, laev aga laulis:
"Mis mina olen, mis mina kannan?
Kas olen mina kalapaati,
kas kannan mina kilusaaki?"

Mina mõistsin, kohe kostsin:
"Ei ole sina kalapaati,
ei taha sina tursasaaki!"

Laev aga laulis, laev aga küsis:
"Mis mina olen, mis mina kannan?
Kas olen mina kaubalaiva,
saksa särgi solgutaja,
soome soola soputaja,
rootsi raha raputaja?"

Mina mõistsin, kohe kostsin:
"Ei ole sina kaubalaiva,
suurte sakste rahalaiva,
vene vaeste vahetaja,
kauge kaubahärra kandja!"

Laev aga küsis, laev aga laulis:
"Mis mina olen, mis mina kannan?
Kas olen mina lõbulaiva,
noorte naiste naeruvene,
plikakeste paadikene,
külanaiste kilaküna?"

Mina mõistsin, kohe kostsin:
"Ei ole sina lõbulaiva,
lõbulaiva, pilapaati,
pillimeeste piduparvi!"

Siis ma laulsin, siis ma kostsin
Venele ma vestlesin
Uisule ma uskusin
Lootsikule mina laulsin
Paadile ma pajatasin:

"Sina oled sõjalaiva,
vaenutooja venekene,
pahatooja paadikene!
Sina kannad relvis mehi,
sõidad sirgelt sõjamehi,
otsid kokku odamehi,
rahmid raskeid ratsamehi!"

No comments:

Post a Comment